Program

8:00 Začiatok registrácie
9:00 Postupný štart
15:00 Raut
17:00 Vyhlásenie výsledkov